I kölvattnet av klimatförändringar ökar spridningen av virus- och bakterieinfektioner som kan ge allvarliga sjukdomar. Bakterier frodas i varmare vatten och när det regnar mycket ökar risken för spridning då avloppsanläggningar kan svämma över och bakterierna sprids till våra vattendrag.

Ett exempel på bakterie som sprids när vattnet är över 20 grader är vibriobakterien. Om du har sår på kroppen så ska du inte bada eftersom den tar sig in via sår och kan ge allt från en ganska harmlös hudinfektion till allvarlig badsårsfeber. I Skåne och Blekinge har antalet fall av badsårsfeber ökat.

SPRIDS VIA AVLOPPSVATTEN

Vanliga bakterier som Klebsiella och E-coli som finns i våra tarmar men också i hav och sjö och som exempelvis kan ge urinvägsinfektion och diarré är ofta resistenta mot flera olika typer av antibiotika.

Sprids då avloppsvatten som innehåller restprodukter från de som behandlats med antibiotika och sedan hamnar i sjöar så kan det ta upp till fem år innan de bryts ner naturligt. En annan negativ konsekvens av detta är att bakterier i vattendragen kan bli resistenta mot antibiotika.

NILFEBERMYGGAN FINNS I SVERIGE

Fästingburna sjukdomar har blivit allt vanligare och förra året fick över 600 personer hjärninflammation som följd av fästingar som bar på TBE-virus.

Babesia är en fästingburen parasit som ger sjukdomen babesios och precis som malariaparasiten orsakar den blodbrist på grund av att den äter upp de röda blodkropparna. Då kan man få symtom som liknar malaria, det vill säga trötthet och feber.

Det finns malariamyggor i Sverige, men sjukdomen malaria är utrotad.

Nilfebersmyggan som ger West Nile-feber sprider sig snabbt i Europa, och man tror att den kan ha funnits här i cirka åtta år även om ingen har insjuknat ännu. Men det är bara en tidsfråga innan någon får nilfeber.

Viruset i myggan kan också sprida sig via blodtransfusion, graviditet och amning. En av fem får influensaliknande symtom eller utslag på huden. I undantagsfall kan även hjärnhinneinflammation uppstå.

Källa: forskning.se

Texten är publicerad i samarbete med Mandarin Media