När mjölk hettas upp till en viss temperatur så försvinner de sjukdomsframkallande bakterierna. Den icke behandlade och opastöriserad mjölken kan innehålla bakterier som exempelvis campylobacter, ehec och listeria.

All mjölk som finns i livsmedelsbutiker är pastöriserad för att dessa bakterier ska ha tagits bort. I Sverige får det dock säljas eller skänkas bort opastöriserad mjölk direkt på gården, men det är inte tillåtet att tappa upp den mjölken i förväg.

Gränsen går vid 70 liter per vecka och när mjölken säljs måste det finnas en skriftlig information om att den är opastöriserad och kan innehålla hälsovådliga bakterier.

TRENDEN SPRIDER SIG BLAND YNGRE

Det är bland annat den amerikanska högern som sprider information om att opastöriserad mjölk gör dig piggare och starkare, skriver Dagens Nyheter som också pratat med Catarina Flink som är rådgivare och mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Hon säger att Livsmedelsverket avråder från att dricka den opastöriserade mjölken helt och hållet eftersom verket anser att risken är större än nyttan.

Mjölktrenden har spridit sig på Tiktok där många yngre hämtar sin information. Det är barn, yngre men också äldre samt de med nedsatt immunförsvar som har extra känsliga för att utveckla allvarlig sjukdom av bakterien.

Vårt immunförsvar har ett bra minne och kan komma ihåg bakterier om man är uppväxt på bondgård och sådana personer kan tåla opastöriserad mjölk bättre. För de som inte har exponerats för bondgårdsfloran är risken större att bli sjuk, och även för barn boendes på bondgårdar eftersom de inte har ett fullt utvecklat immunsystem.

ÄVEN VUXNA DOG NÄR DE DRUCKIT MJÖLKEN

I Sverige infördes pastöriseringskrav på mjölk 1937, och det framför allt för att förhindra en av smittvägarna för tuberkulos. Idag har våra svenska kor inte tuberkulos.

Men bland bönderna på den svenska landsbygden dracks det fortfarande opastöriserad mjölk, även om man lärt sig värmebehandla mjölken. Det går att läsa i husförhörslängder och dödsböckerna att vuxna män och kvinnor dött av HUS som är en allvarlig njursjukdom som uppstår av bakterien ehec.

Det fins många viktiga näringsämnen i mjölk, och lågpastörisering, som är den vanligaste formen av i Sverige anses inte påverka näringsinnehållet i någon större grad. 

Texten är publicerad i samarbete med Mandarin Media.