Konsumenter av kosttillskott är pålästa och hälsomedvetna. De mest insatta vill veta var ämnena i produkter kommer ifrån, om odlingarna och hur produktion går till och övervakas.

Stephen Terrass har arbetat 40 år med örtmedicin och botanisk vetenskap. För snart 20 år sedan uppmärksammade han att det då i princip inte fanns något större företag som producerade veganska tillskott som är helt fria från tillsatser. 

– Många konsumenter förväntar sig att företag ska tillverka mer rena produkter och ha ett fokus på holistiska principer och etiska affärsmetoder. Den kunniga konsumenten förväntar sig att produkterna är mer fokuserade på livsmedel än bara isolerade näringskemikalier. Och jag tror att många är villiga att betala mer för varor som uppfyller holistiska kriterier, säger Stephen Terrass.

GMO-FRIA HELA VÄGEN

2008 startade han därför egenvårdsföretaget Terranova, ett företaget som inte använder fyllnadsmedel eller andra tillverkningstillsatser i sina produkter. De är ekologiska, fria från gluten, jäst, mjölk och animaliska ingredienser. Det är helt och hållet veganska, vilket få lite större företag fortfarande är.

Att en produkt är ekologisk betyder inte alltid att de är GMO-fri. GMO står för genetisk modifierad organism.

Stephen Terrass företag har medvetet valt att vara GMO-fria hela vägen, och det betyder att de även använder GMO-fria jästodlingar där de tar sina naturliga vitaminer ifrån.
Alla produkter är fria från ämnen som konserveringsmedel, färgämnen, bindemedel och sötningsmedel.

STEPHENS FRU MÅR BRA IDAG

Idag har han plockat fram 60 olika produkter, och en av de första han utvecklade var Life Drinken som har en alldeles speciell historia. Stephens fru var svårt sjuk och hade problem att få i sig tillräckligt med näringsrik mat. Och för att kroppen ska ges chans att läka och tillfriskna så behövs näring. Då satte han sig ner och tittade på vad hon skulle behöva. Det landade i hela 150 olika näringsämnen. Stephens fru tillfrisknade och mår bra idag.

Det finns två saker som är speciella med hans produkter. Det ena är att de är synergiska, vilket betyder att ämnen samverkar och blir starkare när de kommer tillsammans. Det är inte örternas mer kända egenskaper man är ute efter utan specifika fytonäringsämnen och framför allt de olika enzymerna. Synergikomplexet kallas för magnifood och förbereder kroppen för att ta emot innehållet i kapslarna, vilket blir lite som en extra näringsboost.

MER BIOAKTIVA ÄMNEN I FRYSTORKADE VÄXTER

Stephen Terrass är född i USA men bor i England. Från delstaten Oregon och vid foten av berget Mount Hood kommer de ekologiskt odlade örterna, växterna och bären. Örterna frystorkas med en viss teknik (phytofresh). Inom en timme efter skörd ska de vara frysta för att behålla den ursprungliga bioaktiviteten.

– De flesta växterna vi använder är frystorkade. Vi valde det före luft-, ugns- eller spraytorkning eftersom frystorkning inte minskar och ändrar plantans särskilda biokemiska balans. Forskning har visat att frystorkning skyddar och bevarar plantans potens, dess biokemiska struktur men även enzymaktiviteten, förklarar Stephen och fortsätter:

– Efter frysningen tas allt vatten bort. En frystorkad planta är nästan helt identisk med en färskplockad. Metoden ger faktiskt en högre koncentration av biokemiska ämnen. Med andra ord är en färsk frystorkad planta mer koncentrerad än den ursprungliga plantan.

De frysta råvarorna transporteras sedan till Storbritannien där de förädlas och blir till kosttillskott. Ett oberoende laboratorium tar tester för att garantera hög kvalitet. Hela produktionskedjan fungerar enligt principen för hållbar utveckling, det vill säga utan att äventyra växtbeståndet eller rubba ekosystemet.

– Att summan väger mer än delarna är ett holistiskt sätt att se på hälsa. Jag tror att holistiska hälsotrender är framtiden. Det blir en motreaktion på den digitala tekniken och tempot som kommer med den, menar Stepen Terrass och säger att det inte är varje växts enskilda hälsoegenskaper som är i fokus utan synergin som uppstår av helheten. När flera näringsämnen samverkar blir den totala effekten större än av ett enskilt näringsämne.

ETT HOLISTISKT SYNSÄTT

Han tror att vi i Europa kommer att fortsätta äta mer växtbaserat. Dels för djurskyddets skull och dels för den negativa miljöpåverkan en allt för stor köttkonsumtion för med sig. Ju fler som vill ha veganska produkter desto fler producenter kommer att tillverka dem, tror han.

I hans eget husapotek finns alger, medicinalsvampar, probitika och matsmältningsenzymer samt frystorkad superfood.

Att satsa på fermenterade tillskott är en del av hans filosofi. Historiskt sett har fermentering använts som en konserveringsmetod för att öka hållbarheten på maten. Ett vanligt exempel är surkål, men man hittar det även i surdegsbröd eller när yoghurt framställs.

Tanken med fermentering är att mikroorganismer får växa till i livsmedlet – då förändras dess egenskaper. Det vanligaste är att använda mjölksyrabakterier eller andra mikroorganismer. Man vill optimera och balansera växternas egenskaper för att kunna ta till vara deras kraft även under vintern eller tiden efter skörd. Fermenterade produkter stärker även tarmfloran.

– Stress är en stor faktor till ohälsa idag och nu när allt fler blir medvetna om hur skadligt de är tror jag att medvetenheten och engagemanget i holistiska hälsotrender kommer att öka. Med det menar jag allt från kost och träning till känslomässiga och andligt orienterade lösningar.

Läs mer om hur vitaminer bygger skönhet inifrån i Mandarins onlinetidning och var med i utlottningen av ett skönhetspaket.