Alzheimers och andra demenssjukdomar kallas för de anhörigas sjukdom, för de inbegriper mycket lidande för de som står och ser på när en nära anhörig sakta innesluts i sig själv.

Demens är ett samlingsnamn på flera olika sjukdomar med kognitiva försämringar. Det vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens.

Det börjar med ett sämre minne och en nedsatt förmåga att förstå och tolka sin omvärld. Att klara av praktiska saker går dåligt, inlärningen blir sämre och ofta förändras personligheten.

De kognitiva förändringarna beror på att nervceller i hjärnan dör. Behov av medicin och socialt stöd ökar och förändras med tiden.

NATIONELL STRATEGIPLAN

Ungefär 25 000 insjuknar varje år. De flesta är äldre, men efter 65 år ökar risken betydligt.

I slutet av februari i år lämnade Socialstyrelsen över ett underlag till regeringen om att utveckla en strategi på nationell nivå. Idag har cirka 150 000 svenskar en demensdiagnos och man räknar med att det är dubbelt så många fram till år 2050.

Socialstyrelsen vill bland annat lyfta kunskapen om de riskfaktorer för demens som går att påverka själv. Att fler och fler får en demenssjukdom innebär inte bara lidande för den drabbade och de anhöriga. Det innebär även en betydligt högre belastning på vård- och omsorg.

40 PROCENT BEROR PÅ LIVSSTILSFAKTORER

Forskning visar att flera livsstilsfaktorer är kopplade till risk för insjuknande, vilket betyder att du kan påverka mycket själv. Socialstyrelsen kallar det för fingermodellen, och med det menar dom en levnadsvana per finger som går att påverka.

DE 5 VANORNA DU KAN PÅVERKA:

Kosten: Om du inte äter hälsosamt just nu – börja förändra dina matvanor redan idag.

Motion: All form av fysisk aktivitet är bra för kroppen. Fysisk aktivitet minskar bland annat risken för diabetes, cancer, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och demens.

Kognitiv träning: Att träna din hjärna betyder inte att du ska lösa korsord om dagarna, utan att försöka vara nyfiken och lär sig nya saker. Hjärnan är en muskel som också behöver motion.

Social samvaro: Att umgås med vänner och bekanta. Skratta och må bra och känna sig som en del av en gemenskap.

Ha koll på hjärta och kärl: Se till att få blodtrycket mätt regelbundet eftersom ett förhöjt värde påverkar hjärnan och risken att utveckla demens. Högt blodtryck är en stor riskfaktor för demens. I hjärnan finns blodkärl och det som är bra för hjärtat är också bra för din hjärna.

Källor: Socialstyrelsen, Kunskapsguiden, Demenscentrum och DN.

För dig som inte är inne på Mandarins hälsotidning just nu och läser den här artikeln, besök: www.mandarinmedia.se för mer artiklar om hälsa.