• Mage- och tarm,  Molkosan

    Svensk forskning ska visa sambandet mellan sjukdom och tarmbakterier

    Tarmfloran är ännu ett delvis outforskat område, men vi vet att immunförsvaret, vikten och humöret påverkas av hur tarmen mår. När man äter varierat, intar fermenterade produkter, som har ett rikt innehåll av mjölksyrabakterier, så är det en bra grund för en näringsrik tarmflora och en god hälsa. Att så mycket av vårt välbefinnande handlar om de två kilo bakterier, svamp och mikroorganismer som lever i tarmen, har fått forskare att vilja förstå tarmflorans inverkan på hälsa och sjukdom. Därför analyseras just nu 10 000 svenskars bakteriesammansättning för att ta reda på mer. Slutmålet är att kunna ge personliga kostråd baserat på tarmfloran och att bland annat kunna undvika, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar men också psykisk ohälsa.  Läs hela nyhetsbrevet…

  • Echinaforce,  Förkylning och allergi

    Kunskapen om växtmedicin är liten bland läkarkåren

    I Sverige har växtbaserade läkemedel länge haft en lägre status än ”vanliga” syntetiska läkemedel, trots bra studier och lång traditionell användning. I övriga Europa är bilden ofta en helt annan. Hos den svenska läkarkåren finns fortfarande ett starkt motstånd mot växtmediciern, vilket blev extra tydligt när en överläkare nyligen blev intervjuad och påstår att det inte finns någon växtbaserad medicin som hindrar eller botar förkylning. Mats Nilsson, VD för Svensk Egenvård, är van vid den här typen av uttalande. Han säger: – Växtbaserade läkemedel används i stora delar av världen med mycket goda resultat. Även i Sverige är användandet sedan länge utbrett och tusentals människor kan vittna om läkemedlens effekter. Det är ett rejält och orättvist underkännande av…