Att drabbas av försämrad blodcirkulation är inte någon sjukdom och behöver inte vara farligt, men det kan ställa till problem i det dagliga livet. Som när minnet sviker när du ska handla och du glömmer hälften av det du ville ha eftersom du inte kom ihåg att skriva en matlista. Små minnesproblem kan oftast kopplas till en försämrad cirkulation, framförallt den så kallade mikrocirkulationen. När blodcirkulationen blir sämre kan det i sin tur ofta kopplas till en stressande vardag med för högt tempo.

Men det är först när minnesproblem har med ålder att göra, där orsaken kan härledas till åderförkalkning, som det kan finnas skäl för större oro. Ginkgo biloba är i dag ett av världens mest använda växtpreparat för att mildra symtom på försämrat minne men också nedsatt hörsel, yrsel och kalla händer och fötter samt en allmän känsla av trötthet.

Det är framför allt ett preparat som används av äldre med glömska men det har också blivit populärt bland studenter när de behöver anstränga sig extra mycket och länge, till exempel inför en tenta.

ANTIINFLAMMATORISK
Ginkgo biloba-bladen är väl dokumenterade men forskare har ännu inte kunnat tillskriva de terapeutiska effekterna något enskilt ämne. Däremot tror man att det är ett samspel mellan flera olika ämnen som lindrar och ibland botar symtom. Forskarna har i analyser sett att ginkobladen består av ginkgolider, bilobalider och flavonoider.

Ginkgolider tycks fungera som en antagonist till en signalmolekyl som när den binder till en viss receptor sätter igång proteiner som kan skapa inflammationer i kroppen. Bilobaliderna har antiinflammatoriska och nervskyddande egenskaper. Flavonoiderna i ginkgon, är det mesta välstuderade ämnet i bladen.

Dessa är kända som kraftfulla antioxidanter som skyddar kroppens celler från oxidativ stress. Man tror också att de kan påverka olika signalvägar i hjärnan, kognitiva funktioner och cellöverlevnad. Ginkgobladen innehåller cirka 20 olika flavonoider och utgör 24 procent av ämnena i Ginkgo.

VARMA HÄNDER OCH KALLA FÖTTER

Det unika med Ginkgo biloba är att de aktiva ämnena i växtsubstansen kan passera den så kallade blod-hjärnbarriären och studier visar att Ginkgo har en särskilt god effekt vid cirkulationsstörningar i hjärnan som kan orsaka nedsatta kognitiva funktioner som dåligt minne, yrsel och koncentration. När man blir äldre är det vanligt med minnesproblem och hörselnedsättning.

Några studier har undersökt om Ginkgo biloba kan hjälpa den som drabbats av yrsel. I en så kallad blindstudie där forskare ville göra en bedömning om yrsel kunde bli bättre vid ett intag av Ginkgo biloba visade det sig att de som deltog i studien, och som fick fylla i ett standardformulär och gå på en linje, fick mindre yrsel tack vare ginkgobladen.

Flera av dessa studier där man undersökt sambandet mellan Ginkgo biloba och yrsel har visat positiva resultat. För att slippa drabbas av yrsel kan en kombination av Ginkgo biloba och att undvika stress och oro ge de allra bästa resultaten. Vid alla typer av yrsel kan även fysisk träning och olika former av balansövningar bidra till att du blir bättre.

Forskning har även visat att Ginkgo kan minska blodets levringsförmåga och öka kroppens tolerans för skadliga fria radikaler. Men även problem med balansen och att det också kan kännas jobbigt att bara orka vara uppe – problem som delvis orsakas av dålig blodgenomströmning. Eftersom Ginkgo biloba har en kärlvidgande effekt gör ett intag av Ginkgo att blodet lättare kan passera genom blodkärlen, framförallt de små kapillärerna.

Med ökad ålder stelnar kärlen och försämrar blodcirkulation. När cirkulationen fungerar som den ska kan de med kalla händer och fötter känna att värmen återvänder. Ginkgo är med andra ord ett träd att lägga på minnet.

SYMTOM SOM KA BLI BÄTTRE MED GINKGO BILOBA

Blodet har som uppgift att transportera syre och förse kroppens alla vävnader med näringsämnen. När den processen fungerar som den ska, då mår vi bra. Men om tillförseln av blod till de minsta blodkärlen försämras eller misslyckas kan det yttra sig på flera sätt. Dessa symtom kan bli bättre och ibland helt försvinna med Ginkgo biloba:
1. Dåligt minne.
2. Svårigheter att fokusera och att hålla koncentration.
3. Problem med inläring.
4. Vid yrsel.
5. Vid öronsus/tinnitus.
6. Vid kalla fötter och händer

FOTNOT 1:

Preparat med Ginkgo biloba klassificeras som traditionellt växtbaserat läkemedel i Sverige. Läkemedelsstandard innebär bland annat att varje tablett innehåller exakt samma mängd aktiva substanser vilket är en säkerhet och trygghet för konsumenterna. Om du ska operera dig eller om du tar andra läkemedel – tänk på att informera din läkare om du använder Ginkgo biloba, eller funderar på att börja med växtextraktet. Preparatet kan öka blödningsbenägenheten. Läs alltid bipacksedeln noga innan du tar ett växtbaserat läkemedel.

FOTNOT 2:

I studierna som är nämnda i texten har forskarna använt produkten Ginkgo Biloba från det danska företaget Pharma Nord.