Under 1980-talet började forskare i Uppsala utveckla en teknik för att odla den encelliga mikroalgen Haematococcus pluvialis. Algen innehåller ämnet astaxanthin som är det ämne som används för att färga gråa laxar aptitligt rosa. Forskare hade upptäckt att det fanns en mycket större potential i astaxanthin då ämnet tros vara världens starkaste fettlösliga antioxidant.

Det gjorde att uppsalaforskare inledde studier som gjordes i både cellmiljö och kliniska studier. Forskaren Åke Lignell har varit med sedan uppsalatiden. I dag jobbar han i fabriken i Gustavsberg, där algen föds upp i tankar. Åke säger:

– Vår forskning ledde fram till att vi 1995 lanserade kosttillskottet Astaxin. I dag finns det många bra och väldokumenterade studier på astaxanthin. Det speciella med algen är att den tas upp i mitokondrierna och membran som omger cellerna. Där skyddar den cellerna mot oxidering. Membranen kan brytas ner av fria radikaler och orsaka problem med hälsan. Astaxanthin är till skillnad från många andra antioxidanter, fettlöslig vilket gör att den lagras i kroppen och ger en längre skyddande effekt än vad vattenlösliga antioxidanter gör som passerar igenom kroppen ganska fort.


BIDRAR TILL STARKARE IMMUNFÖRSVAR

Grönalgen är paradoxalt nog mest känd för sitt röda innehåll. Det är när algen kämpar för att överleva allt från näringsbrist till starkt solljus som den skiftar från grönt till rött och det är under den omvandlingsprocessen som den producerar det kraftfulla ämnet astaxanthin. Algen förekommer där det finns gott om solljus och frodas i både insjöar, ytvatten i dammar och ute i skärgården. Man kan inte se mikroalgen för blotta ögat utan den syns egentligen som en samling av många små mörka prickar som flyter omkring.

– Vi har plockat vår alg i Stockholms skärgård och håller stammen vid liv i stora tankar på fabriken i Gustavsberg. Vår upptäckt har fått gensvar runt om i världen vilket gjort att forskningen tagit fart. Att forskare från andra länder fortsätter analysera algen och kan bekräfta de hälsosamma effekterna stärker förstås våra egna svenska studier, säger Åke Lignell.

Eftersom astaxanthin kan skydda cellerna mot oxidering i hela kroppen har den hälsofördelar på flera områden. Den är antiinflammatorisk, gör ett svagt immunförsvar starkare, ser till att musklerna får bättre uthållighet och att träningsvärken inte blir lika tydlig dagen efter fysisk ansträngning. På grund av att mikroalgen kan stärka immunförsvaret och ge mer energi till musklerna är den populär bland idrottare.

DÄMPAR INFLAMMATION

– Ett område som vi är speciellt intresserade av är astaxanthins inverkan på musklerna. Vi gjorde en studie på gymnasieelever där vi såg att muskeluthålligheten ökade signifikant jämfört med placebo. När skidlandslaget började med preparatet fick vi en positiv respons från deras dåvarande läkare som berättade att skidåkarna återhämtade sig snabbare efter både träning och tävling men också att immunförsvaret stärktes. Vi har också gett tillskottet till unga fotbollsspelare och sett att mängden antikroppar ökat markant i saliven vid ett intag. Det ökar skyddet mot infektioner i övre luftvägarna, säger Åke Lignell.

Astaxanthin är kroppens försvar mot de fria radikalerna. Ett överskott av fria radikaler är det som benämns som oxidativ stress. Det är kroppen själv som producerar de fria radikalerna som en biprodukt vid syreomsättningen. Om proteiner, fetter och DNA oxiderar tappar kroppen och cellerna sin vitalitet. Oxidativ stress är inte bra för oss men fria radikaler är dock inte enbart av ondo, de behövs till en viss del i vårt immunförsvar. Astaxanthin skiljer sig från många andra antioxidanter därför att ämnet inte kan (som andra antioxidanter) förvandlas till en fri radikal när den utför sitt arbete. En studie i USA visade att cyklister som fick astaxanthin cyklade snabbare. Algen kan också dämpa inflammationer som uppstår i muskler vid hård träning samt ge snabbare återhämtning

KAN STÄRKA IMMUNFÖRSVARET

Astaxanthin stärker immunförsvaret och skyddar cellerna invändigt men också utanför, vilket är en unik förmåfa. Astaxanthin verkar i mitokondrierna, cellernas kraftverk och efter en tid med astaxanthin känner du förmodligen att du inte blir lika lätt trött som innan. Antioxidanten har också en annan mycket ovanlig egenskap – den fungerar i både den fettlösliga och vattenlösliga delen av cellen.

Andra antioxidanter som exempelvis E-vitamin kan endast skydda den fettlösliga delen av cellen medan C-vitamin bara arbetar i den vattenlösliga delen. Många analyser i djurmodeller men även i kliniska studier har visat att mag-tarmbakterien Helicobacter pylori, som kan skapa inflammationer, dämpas av astaxanthin. Positiva resultat har även setts hos dyspepsipatienter.

Astaxanthin är en karotenoid, vilket är organiska fettlösliga färg- och näringsämnen som också förekommer i växter, svampar och vissa bakterier. Till skillnad mot många andra karotenoider så förvandlas inte astaxanthin till A-vitamin. Men astaxanthin har den ovanliga egenskapen att den kan passera blod-hjärnbarriären och nå ögon och hjärna med sina hälsobringande egenskaper. Bland annat verkar det som om antioxidanten kan skydda, ögats muskel vilket gör att det motverkar ögontrötthet.