Diabetesläkemedlet Ozempic har fått kilona att rasa bland kändisar i USA. Det sålde så snabbt slut att diabetiker som verkligen var i behov av medicinen blev utan.

I Sverige har Läkemedelsverket gått ut och rekommenderat läkare att bara skriva ut medicinen till diabetiker. Har man fetma och vill banta med medicinen får man köpa den själv, vilket kostar cirka 25 000 kronor om året.

De första biverkningar som rapporterades in var yrsel, illamående, magont och diarré. Men nu utreder amerikanske FDA (motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket) om substansen GLP-1 som finns i Ozempic och Wegovy kan orsaka tankar på självmord, att maten hamnar i fel strupe och också håravfall.

Orsaken till att man utreder är just för att dessa biverkningar rapporterats in. Det betyder i dagsläget att man inte med säkerhet kan säga att det förhåller sig på det sättet.

 

EU UTREDER BIVERKNINGAR

EMA, den Europeiska läkemedelsmyndigheten, utreder sedan tidigare eventuell koppling till självmordstankar.

När tidningen Nature publicerade en stor studie om sidoeffekterna av diabetes/fetmamedicinen kunde de inte påvisas något samband med självmordstankar.

Annan forskning har kopplat substansen till svårare problem med matsmältningen, tarmvred och inflammation i bukspottskörteln.

Andra studier har visat på hälsoförbättringar. Exempelvis att medicinen kan minska risken för stroke och hjärtinfarkt.

Den som tar läkemedlet bör känna till att livsstilsförändringar är ett måste, annars händer ingenting. Och har man inte råd längre att köpa medicinen så visar studier att man ett år efter avslutad medicinering går upp två tredjedelar av den tappade vikten.

Cirka 1 procent av dem som tog Ozempic fick magförlamning. Ungefär 20 miljoner människor runt om i världen i ungefär tio år har tagit medicinen, och efterfrågan är stor.

Idag än 1 miljard människor i världen överviktiga och har ett BMI över 30.

Injektionerna dämpar hungern och gör att man snabbt förlorar i vikt.

Källa: DN, Sveriges radio, Dagens PS och Aftonbladet.