Kroppen blir glad och nöjd när du rör på dig – oavsett hur lite det är. Men rör du på dig regelbundet och får upp flåset, ja, då är du friskare och mår bättre än de som inte rör på sig.

Under flera år har svenska forskare följt runt 200 000 vasaloppsåkare för att ta reda på vad konditionsträning gör för hälsan och hur man reducerar risken att få olika sjukdomar.

Vid Lunds universitet arbetar forskaren Tomas Deierborg. Han rör sig inom forskningsområdet hjärnan och inflammation. Så när han själv åkte Vasaloppet funderade på om skidåkning kunde minska sjukdomar som kan drabba hjärnan.

Och det gör det.

Träning ökar blodflödet och musklerna bildar olika tillväxtfaktorer som är bra för hjärnan. Till exempel förmågan att lära nytt, att koncentrera sig och för vårt minne.

Forskarna följde vasaloppsåkarna från 1989 och fram till 2010. För att kunna se om skidåkarna hade någon fördel med stakande så hade man en så kallad kontrollgrupp. Det vill säga personer som valdes ut för att de hade samma ålder och kön och bodde i samma områden.

TRÄNING GER FRISKARE LIV
Det visade sig att skidåkarna hade halverat risken för att få vaskulär demens som också kallas blodkärlsdemens (vilket inte innefattar Alzheimers sjukdom) och är den näst vanligaste demenssjukdomen efter Alzheimers.

Förklaringen är förstås att träning ökar blodflödet till hjärnan.

Att drabbas av depression blir också allt vanligare, och det var något forskarna såg att vasaloppsåkarna hade en minskad risk att utveckla. Bland de män som åkte snabbast var riskerna ännu mindre.

Däremot kunde man se att högpresterande kvinnor hade högre risk att med tiden få ångest men också bipolär sjukdom. Forskarna vet inte varför men man spekulerar om att högpresterande kvinnor kan ha en sårbarhet vid hög prestation.

Även risken att få Parkinsons sjukdom minskade, vilket forskarna tror kan bero på att träning fördröjer ett insjuknande.

Man drar också slutsatsen att det inte är enbart träningen som gör att vasaloppsåkarna blir mindre sjuka. Sannolikt har det med att den som är fysisk aktiv även har en hälsosam livsstil i övrigt. Det vill säga att de äter bra och näringsrik mat för att kunna prestera.

Källor: Vetenskap & Hälsa samt forksning.se