Bland de 16 000 svenska barn som deltog i studien hade cirka sju procent fått diagnos, och bland dessa diagnoser syntes adhd, autism, kommunikationsstörning eller en intellektuell funktionsnedsättning. 

Det är forskare vid Linköpings universitet och University of Florida som tittat på sammansättning av tarmfloran hos spädbarn.

Eric Triplett, professor vid University of Florida säger i ett pressmeddelande från Linköpings universitet; ” Det anmärkningsvärda är att dessa biomarkörer finns redan i navelsträngsblod vid födseln eller i barnets avföring vid ett års ålder, mer än ett decennium innan diagnos.”

ANTIBIOTIKA GER ÖKAD RISK

Forskarna har undersökt olika miljö- och livsfaktorer och hos en del av barnen har blod från navelsträngen och bakterier i avföringen när barnen blivit ett år undersökts och man har kunnat se stora skillnader hos de barns om fått adhd eller autism.

En viktig faktor verkar vara om barnen fått antibiotika under sitt första levnadsår. Det är kopplat till en ökad risk för adhd och autism. Och anledningen kan bero på att antibiotika rubbar tarmflorans sammansättning.

Forskarna såg att de barn som fick flera öroninflammationer, och som hade fått antibiotika under de första åren, hade en ökad risk för att få en utvecklingsneurologisk störning senare i livet.

HITTADE HÖGRE NIVÅER AV PFAS

Studien visade också samma ökade risk om barnens föräldrar rökte. Något som dock var positivt var att amning hade en skyddande effekt.

Sedan tidigare är det känt hur viktiga omega-3 fettsyror är hjärnan och när forskarna följde upp de barn som fått en diagnos visade det sig att just de barnen hade brist på de inflammationsdämpande omega-3 fettsyror i navelsträngsblodet.

Forskarna upptäckte också att dessa barn hade högre nivåer av evighetskemikalien PFAS.

Den finns i processat kött och plastförpackningar som omsluter mat men också i mattor, kläder och matlagningsredskap. När PFAS tagit sig in i kroppen, stannar kvar så länge du lever. PFAS kan påverka immunsystemet på ett negativt sätt.

Vetenskaplig studie: Infant microbes and metabolites point to childhood neurodevelopmental disorders, Cell.

Källa: forskning.se