En studie vid Örebro universitet som undersökte äldre sexuella behov och rättigheter som flyttat in på äldreboende var ganska dyster.

Klara Le, som är doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet har sammanställt drygt 400 vetenskapliga artiklar som publicerades mellan år 2000 och fram till 2023. Studierna hade undersökt attityder omkring sexualitet på äldreboenden hos personalen och hos boende.

Studien visade att de flesta hade en positiv syn på äldres sexualitet samtidigt som personalen kunde känna sig obekväma när de äldre visade texten på sexualitet.

I ett pressmeddelande säger Klara Le: ”Det visar att attityderna hos personalen ofta är ytliga och speglar socialt accepterade normer snarare än genuin respekt för äldres sexualitet.”

OROLIGA FÖR RYKTESSPRIDNING

Studien visade också att många äldre inte längre var sexuellt aktiva när de flyttat in på ett boende, men de hade också med att partnern hade dött.

Forskarna uppmärksammade att det saknas riktlinjer och utbildning för vårdpersonalen för hur man ska handskas med äldres behov och rättigheter.

En majoritet av personalen ansåg att de äldre inte hade några sexuella behov, men det kan också bero på att seniorerna själva tonat ner sin sexualitet. De äldre var också oroliga att de skulle bli utsatta för ryktesspridning om de var sexfixerade och valde hellre att avstå från sina önskningar och behov.

REDO FÖR NÄSTA STUDIE

Problemet med att kunna ha ett samliv på ett äldreboende är många. Personalen rutiner och arbetstider skapar litet utrymme för de boendes privatliv. Att personalen när som helst kan komma in på rummet skapar en osäkerhet bland de äldre.

Klara Le berättar att ju mer utbildade personalen var och ju längre tid i yrket hade desto mer öppna var de för de äldres behov av närhet och samliv.

Det finns få studier gjorda i Sverige om äldres sexuella behov och Klara Le planerar att i nästa studie intervjua äldre på boende. ”Det är också viktigt att fler studier fångar det sociala perspektivet på sexualitet och inte bara det medicinska.”

Källa: Örebro universitet

Här kan du läsa studien.