Den aktiva substansen semaglutid som finns i mediciner som Wegovy och Ozempic har visat sig enormt effektiv som viktnedgångsmedicin. När biverkningar rapporteras görs också studier för att se om det finns en statistik säkerställd bieffekt.

En studie som publicerats i tidskriften JAMA Ophthalmology, och som gjort av forskare vid vid Harvard och sjukhuset Mass Eye and Ear visade en koppling mellan viktnedgångssubstansen och den ovanliga ögonsjukdomen NAION.

Det är en sjukdom som ger förändringar i de små blodkärlen i främre delen av synnerven. På sikt kan dessa förändringar leda till synförändringar och i värsta fall förlust av synen.

OROANDE TREND ENLIGT FORSKARNA

Under tre års tid följde forskarna 16 000 personer och bland dem fanns 710 personer som hade typ 2-diabetes och 979 som använde droger för att gå ned i vikt.

Bland dem som tog den populära medicinen för typ 2-diabetes fick 8,9 procent ögonsjukdomen NAION (icke-arteritisk främre ischemisk neuropati). Bland individerna som behandlades med andra typ 2-diabetesmediciner utvecklade 1,8 procent den ovanliga ögonsjukdomen. Och bland de som tog semaglutid för att banta hade 6,7 procent fått NAION. 0,8 procent av de som tog andra mediciner för att gå ner i vikt hade utvecklat ögonsjukdomen.

Forskarna uttrycker att det ser en oroande trend även om man poängterar att det krävs mer forskning för att kunna säkerställa orsak och verkan.

Läkaren Joseph Rizzo, som är en av forskarna bakom studien säger i ett pressmeddelande: "Vi har haft informationen en tid, men den bör inkluderas i samtalet mellan läkare och patient, särskilt om patienter har andra kända problem med synnerven.”

Tidningen Illustrerad Vetenskap kontaktade det danska företaget Novo Nordisk som producerar läkemedel med semaglutid för att få en kommentar till studien och de svarade att de ser flera begränsningar i studien och att den till exempel inte var utformad för att undersöka ett orsakssamband mellan semaglutid och ögonsjukdomen samt att resultatet visar "mindre statistisk precision" men att de tar alla rapporter om biverkningar på största allvar.

Läs pressmeddelandet här.