För de som är morgonpigga kommer nyheten eller kanske bekräftelsen att träning på morgonen är mer effektiv om man vill bränna fett än om man tränar på eftermiddagen och fram emot kvällen.

När forskare lät möss träna högintensiv träning vid två olika tidpunkter upptäckte man att biologiska processer varierar under en dag beroende på cellernas dygnsrytm. Mössen förbrände mest fett under morgon/förmiddagspasset.

Man kom till den slutsatsen när man undersökte mössen fettväv samt att olika markörer för fettomsättning analyserades där man tittade på vilka gener som var aktiva efter träningspasset.

HAR BETYDELSE FÖR ÖVERVIKTIGA PERSONER

Förutom att forskarna upptäckte att fettförbränning var bättre så upptäckte man att bland annat värmeproduktionen hade ökat vilket troligen betyder att ämnesomsättningen ökade.

Det här såg man bara hos de möss som var fysiskt aktiva på förmiddagen, och det oavsett om de ätit eller inte.

Att träningen är effektivare på morgonen än på kvällen kan betyda en hel del för människor som är överviktiga och som vill bli av med den.

Studien gjordes av forskare vid Karolinska institutet och Köpenhamns universitet.

Vetenskaplig studie: Time of Day Determines Post-Exercise Metabolism in Mouse Adipose Tissue, Pnas.

Källa: forskning.se