Bara två av tio barn i Sverige rör sig enligt rekommendationerna och när det gäller kosten är det ännu sämre. Färre än var tionde barn får i sig tillräckligt med frukt och grönsaker.

Det visar siffror från den så kallade Pep-rapporten som är en enkätundersökning bland barn och ungdomar i Sverige i åldrarna 4–17 år om hur de rör på sig, vad de äter och faktorer runt barnen som har samband med levnadsvanorna.

Nu varnar man för växande hälsoklyftor bland barn i Sverige.

Carolina Klüft som är verksamhetschef på Generation Pep säger i ett pressmeddelande att: ” Barnkonventionen står fast att alla barn har rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Att hälsoklyftorna växer i ett land som Sverige är inte acceptabelt. För varje barn som inte får en hälsosam start i livet förlorar Sverige som nation den kraft vi behöver i framtiden”.

KAN INTE KÖPA NÄRINGSRIK MAT

Det är bland barn som växer upp i familjer med sämre ekonomi som förutsättningar för bra mat och rörelse minskar. Enligt Pep-rapporten har var tredje vårdnadshavare med låg inkomst alltid problem att betala barnens aktiviteter. 

Åse Henell som är generalsekreterare på Majblommans riksförbund säger att de möter barn i familjer som har inte har råd med det mest nödvändiga. ”En aktiv fritid är inte självklart för dem. Vi delar ut ekonomiskt stöd till allt från idrottsskor till terminsavgifter. Här måste samhället kraftsamla. Alla barn har rätt till en meningsfull fritid.”

13 procent av de föräldrar med låg inkomst uppgav i rapporten att de inte kan köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Exempelvis har fiskkonsumtionen minskat från 51 till 44 procent.

Bland barn som växer upp i familjer med starkare ekonomi har barn tillgång till frukt och grönsaker varje dag.

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden säger; ” Årets rapport visar att familjens ekonomi även påverkar många barns möjligheter till hälsosamma levnadsvanor. Nu krävs det att våra beslutsfattare agerar och tar fram en handlingsplan för hälsosamma matvanor som innehåller konkreta åtgärder som exempelvis sänkt moms på frukt och grönt.”

STATISTIK FRÅN PEP-RAPPORTEN 2024:

  1. Lite fler än 1 av 10 vårdnadshavare är oroliga för att familjens ekonomiska situation påverkar barnens behov eller mående.
  2. 1 av 3 vårdnadshavare med låg inkomst har haft ekonomiska svårigheter med att betala barnens aktiviteter.
  3. 2 av 10 barn vars vårdnadshavare har en låg inkomst är oroliga för sin familjs ekonomiska situation.
  4. Barn som är oroliga för familjens ekonomiska situation skattar sin generella hälsa som sämre än de barn som inte känner oro för familjens ekonomiska situation.
  5. 2 av 10 barn når rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  6. 4 av 10 barn äter grönsaker varje dag och i genomsnitt äter de 260 gram grönsaker och frukt per dag.
  7. Knappt 1 av 10 barn äter grönsaker, frukt och fisk enligt kostråden.
  8. 5 av 10 barn vars vårdnadshavare har en låg inkomst går på en aktivitet på fritiden, medan 8 av 10 barn till vårdnadshavare med hög inkomst gör detsamma.
  9. Ungefär hälften av alla barn tar sig aktivt till skolan eller förskolan. Andelen barn som cyklar till skolan ökar med vårdnadshavarens inkomstnivå.
  10. 3 procent av barn både rör på sig enligt rekommendationen samt äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

Om pep-rapporten:

Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2024 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I årets rapport läggs ett extra fokus på ekonomiska förutsättningar varpå även Majblommans riksförbund funnits med som rådgivare i rapporten.

Källa: Generation pep

Vill du läsa hela rapporten klicka här.