Selen är en spännande mineral som kan påverka kroppen på många bra sätt. Men här i Sverige och på många andra platser runt om i världen har man brist på selen i blodet.

Det pågår en hel del forskning på vad selenbrist i kroppen kan innebära. Idag vet man vikten av att få i sig tillräcklig med selen för att inte risken att drabbas av olika sjukdomar ska öka.

Nästan en halv miljon svenskar äter medicin för underfunktion i sköldkörteln. Forskningsresultaten indikerar att selen kan öka välmåendet för de som drabbats av en sköldkörtelsjukdom.  

Inom forskarvärlden har man i över 20 år känt till att selen har en nyckelroll för sköldkörteln.

Sköldkörteln är ett organ som påverkar nästan alla funktioner i kroppen. Viktigast är att reglera ämnesomsättningen. Och det är just då som selen fyller en viktig funktion eftersom bildningen av T3, som är det mest aktiva sköldkörtelhormonet, är beroende av selen. Och för den som har en selenbrist blir förstås bildandet sämre. En långvarig selenbrist kan orsaka att hormonproduktionen kommer ur balans. 

HUR MYCKET SELEN BEHÖVER VI ÄTA?

Om du äter inhemsk mat så får svensken en vanlig dag i sig ungefär 30–40 mikrogram selen. Men forskarna menar att man behöver cirka 100 mikrogram varje dag för att de processer som selen är inblandade i ska fungera så bra som möjligt.

Det finns studier som visat att patienter som medicinerade för sin sköldkörtelsjukdom kunde minska användningen av medicinen när dagsdosen av selen uppnådde rekommenderad nivå.

Personer med överaktiv sköldkörtel har mest att vinna på att ha få sig mat med tillräckligt med selen. När ämnesomsättningen är hög så frigörs en hel del fria radikaler och selen har en ovanligt hög antioxidantfunktion.

Det finns publikationer som visar att selen har positiv effekt vid sjukdomar orsakade av virus. Men man kan inte säga att selen hjälper mot infektioner. Det man kan säga är att selen bidrar till ett starkare immunsystem och därmed skyddar mot vissa sjukdomar.

Selen finns ibland annat paranötter, skaldjur, fisk, linser, ägg och ost.