Dieter har blivit vår tids religion och det finns gott om självutnämnde profeter som hävdar sin rätt till sanningen. För den enskilde är det inte lätt att vet vad man ska äta, hur mycket man ska äta av något eller om man kanske ska avstå ifrån något helt.

Att äta kött eller inte är omtvistat. En del går från att ha varit allätare till att bli vegetarian och så tillbaka till kött och dessutom till köttdieten som kallas carnivoredieten.

Köttförespråkare hävdar att bästa proteinkällan är just från kött eftersom det sägs innehålla fullvärdiga proteiner, men protein finns i de flesta av våra livsmedel och äter man nötter och baljväxter tillsammans med ris och rotfrukter så får man i sig fullvärdigt protein.

Det har varit känt ett tag att proteinerna i kött kan vara skadligt eftersom det kan stimulera levern att producera hormonet IGF-1 som behövs för att trigga utvecklingen av cancerceller.

Denna mekanism återfinns inte i vegetabiliska proteiner.

FLER ÖVERVIKTIGA BLAND KÖTTÄTARNA

En finsk studie som finska hälsomyndigheter står bakom visade att kött kan ha negativa effekter på hälsan.  De 4 494 finnarna som deltog i studien var från 18 till 74 år. De fick under tolv månader svara på frågor om sina matvanor. Vikt, längd och BMI mättes.

Männen åt i snitt 144 gram kött om dagen, medan kvinnor åt 86 gram per dag.

Forskarna såg att de kvinnor som åt mest kött hade mer än tre gånger så stor risk att öka i vikt jämfört med de kvinnor som åt minst kött. Men så var det inte bland männen. Där syntes en skillnad.  De män som åt mest kött hade lite mindre än tre gånger så risk att bli överviktiga jämfört med de män som åt minst kött.

Studien som helhet rapporterade ett samband mellan ett högt intag av kött och övervikt med ett BMI på 30 och mer.

VIKTIGT MED B12

En fråga som många ställer sig är om man måste äta kött för att få i sig järn eftersom järn behövs för att bilda röda blodkroppar och blodbrist kan ge följdsjukdomar. Svaret på det är nej. Det finns järn i grönsaker och fisk, även om järn (hemjärn) i kött är mer lättupptagligt.

Forskare har på senare år börjat antyda att för mycket hemjärn kan trigga cancerceller. Kopplingen har varit tydligast mellan rött kött och tarmcancer.

B12 får man så småningom om man inte äter kött, fisk eller ägg. B12 som kosttillskott är därför viktigt för veganer. Äter du 100 gram ishavsrom täcker det B12 behovet i en vecka.

För tio-tolv år sedan kom studier som sa att dieter med mycket kött var nyttigt. Men de studierna var finansierade av köttindustrin.

Ur klimathänsyn bör man dock, som köttätare, välja bort nötköttet eftersom det är en stor klimatbov. När djuren rapar på grund av den naturliga matsmältningen bildas växthusgasen metan.

Den finska studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Public Health Challenges.