Bland de främsta orsakerna till för tidig död i Sverige räknas hjärt-och kärlsjukdomar. Sjukdomar som i många fall är orsakade av livsstilen som rökning, övervikt, brist på motion och fysisk aktivitet samt felaktig kost.

Även globalt sett är hjärt-kärlsjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna.

När forskare analyserade blod- och avföringsprover i en pågående studie som omfattade 1400 personer, den så kallade Framingham-studien upptäckte man en bakterieart vid namn Oscillibacter, som finns i tarmsystemet och som kan skydda oss mot hjärt-kärlsjukdomar.

Målet i den långa studien är att analysera hur tarmbakterier påverkar hälsan.

MÅNGFALD I TARMEN VIKTIGT

Forskarna, som undersökte bakterierna, i laboratoriemiljö upptäckte att Oscillibacter, hjälper till att bryta ned kolesterol och för det vidare från blodomloppet.

I sina analyser såg forskarna att de individer som hade många Oscillibacter hade lägre nivåer av blodfetterna triglycerider och kolesterol i omlopp.

Man såg också att en annan tarmbakterie, Eubacterium coprostanoligenes, deltog i liknande processer.

Mycket pekar på att om vi har en mångfald av tarmbakterier bidrar det till en minskad risk att få en hjärt-kärlsjukdom.

MINDRE MÄNGD MEDICIN

Forskningen omkring tarmbakterier och dess påverkan är komplex och det krävs många studier för att kunna dra slutsatser som kan resultera i nya behandlingsmetoder.

Men med denna nya kunskap hoppas forskarna på att patienter ska kunna äta färre mediciner och inte lika stor mängd.

Källor: Nature News, vetenskapliga tidskriften Cell och Illustrerad vetenskap