Yngre personer och äldre – efter 65 år, påverkas mer av alkoholens negativa effekter än om man befinner sig någonstans där i mellan.

Hösten 2023 gick Socialstyrelsen ut och sänkte gränserna för vad som räknas som ett alkoholintag med riskbruk. Då ansågs tio så kallade standarglas per vecka vara vad en vuxen person kunde dricka utan att passera gränsen för riskbruk. Fyra glas per gång ansågs som max vid ett och samma tillfälle.

En ny rapport visar på positiva effekter både på kort och lång sikt om man drar ner på drickandet. Kort och gott kan man säga att man blir dummare av att dricka för mycket.

Personer över 65 år har precis som när man en ung vuxen en större sårbarhet för alkoholens effekter. Att dricka sig berusad i unga år leder dessutom till en ökad risk att utveckla en demenssjukdom längre fram i livet.

HÖG ALKOHOLKONSUMTION KAN GE DEMENS

När man nått pensionsåldern kan alkohol ge högre blodtryck vilket kan resultera i hjärt-kärlsjukdom. Tar man dessutom en medicin samtidigt som man dricker alkohol så kan de ge symtom som yrsel som i sin tur medför ökad risk att falla.

Analyser visar att den som helt avstår eller dricker minimalt har en bättre psykologisk och kognitiv hälsa när de blir äldre.

Det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och psykiska ohälsa. Alkohol kan orsaka ångest och depression, beroende och risken för att ta sitt eget liv ökar. Statistik visar att ungefär 15 procent av alla självmord har en koppling till högre alkoholkonsumtion.

Källa: DN