Det var när ett 30-tal elever presterade bättre på provet efter att ha lyssnat till en Mozart sonat som forskare i USA häpnade över resultaten. Elever som lyssnat på avslappningsmusik hade inte alls samma effekt.

Där och då startade en rörelse och begreppet Mozarteffekten myntades.

Forskarna i Kalifornien fortsatte sina studier och lät undersöka närmare 80 elever under fem dagar och eleverna som lyssnade på Mozart presterade betydligt mycket bättre än de som studerade till tystnad eller annan musik.

Intresset för Mozarts musik och påverkan på människor spred sig vida över världen. Så mycket att kobönder lät sina mjölkkor lyssna på Mozart och menade att korna mjölkade fler liter mer när de lyssnade till musiken. En kobonde menade också att mjölken fick en sötare smak.

FANN SIN VÄG I LABYRINTERNA

Forskare har även låtit växter lyssna på olika sorts musik och där har man sett att Mozart är en favorit medan annan musik fått växterna att vissna. Countrymusik verkar växter förhålla sig likgiltiga till.

I tidskriften Neurological Research publicerades en studie av de amerikanska forskarna som var först med att uppmärksamma Mozarteffekten. De hade låtit gravida råttor lyssna på Mozart och sedan låtit dem fortsätta lyssna två månader efter att de fött sin råttbebisar.

Resultatet visade bland annat att dessa råttbebisar lättare kunde hitta i labyrinter än de råttbebisar som befunnit sig i tystnad.

ATT LÖSA UPPGIFTER SNABBARE

Forskare fortsatte att ställa sig frågan om man blir smart av att lyssna på Mozart, och som det ofta är med forskning så finns det bevis för och emot. Ett stycke som det pratas speciellt mycket om är K448 och det stycket sägs harmoniera väl med kroppens puls och hjärnvågor. Det finns några små studier som visar att just detta stycke har effekt på en viss typ av epilepsi som är svårare att behandla med mediciner.

Vår hjärna är påverkbar och man kan ju fråga sig varför viss musik kan uppfattas som oväsen för en del av som bra för andra.

Forskningsartiklar har visat att om man sysslar med något som är tråkigt, som en uppgift som är upprepande och samtidigt lyssnar på musik, oavsett om du tycker om musiken eller inte så löser du uppgiften snabbare.

ATT OPERERA TILL MUSIK

Däremot berättar forskning att om du står inför nytt lärande så kan musik störa mer än göra gott. Dock ska poängteras att detta kan vara högst individuellt.

Det är också känt att kirurger väljer sin favoritmusik när de ska operera för att de själva upplever skärpa och harmoni.