En ny studie fann bland annat att vaccinerade patienter som vårdades på sjukhus för covid-19 hade en betydligt högre risk för dödlighet, vilket antyder att vaccination kanske inte förhindrar allvarliga utfall hos sjukhusvårdade patienter. I februari publicerades studien i Frontiers in Immunology och där fann man att dödligheten bland vaccinerade och ovaccinerade patienter var 70 procent respektive 37 procent och den övergripande överlevnadsgraden var dubbelt så hög i gruppen ovaccinerade.

Forskarna mätte antikroppsnivåer hos patienter med SARS-CoV-2-infektion och jämförde antikroppsnivåerna hos vaccinerade och ovaccinerade patienter för att avgöra om vaccination skyddade mot covid-19-relaterad akut respiratorisk svikt och förbättrade utfallen för sjukhusvårdade patienter.

DE HUVUDSAKLIGA RESULTATEN

Hos ovaccinerade patienter i åldrarna 19–49 och 50–79 observerade forskarna liknande överlevnadsresultat – men en minskning av överlevnaden noterades hos vuxna över 80 år.

Hos patienter som var 50 år och äldre observerades en ökad risk för dödlighet hos de som var vaccinerade jämfört med de som inte var det.

Dessutom hade covid-19-patienter som fått en komplett vaccinationsserie högre dödlighet än de som avslutade sin vaccinationsserie.

"Även om antalet patienter i denna studie är begränsat, tyder resultaten på att bland sjukhusvårdade patienter kan tidigare vaccination inte alltid vara en indikation på skydd mot dödlighet," skrev författarna.

Enligt studien kunde flera faktorer förklara resultaten. Till exempel tenderade vaccinerade patienter att vara mindre friska – en slutsats som stöddes av den metodologi som användes under studien. Dessutom var vaccinerade individer något äldre. Även när patienter med liknande egenskaper jämfördes observerade forskarna ändå betydligt förbättrad överlevnad bland ovaccinerade patienter.

INKOMNA BIVERKNINGSRAPPORTER TILL LÄKEMEDELSVERKET TIODUBBLADES

Fram till och med 4 april 2024 har det totalt inkommit och registrerats 106 035 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid‍-‍19 i Sverige, enligt Läkemedelsverkets hemsida. Så här ser statistiken ut för antalet inkomna biverkningsrapporter för alla läkemedel från 2015 till 2020.

2015: 8 086
2016: 8 465
2017: 7 695
2018: 7 642
2019: 11 458
2020: 7 999
2021: 99 211 (8895 allvarliga och 362 dödsfall)
2022: 22 466

Så från att ha legat på cirka 8 000 totalt per år, gick antalet inkomna rapporter år 2021 upp till 99 211. Är inte det tillräckligt för att man ska ta problemet på allvar?

PLÖTSLIG HJÄRTDÖD BLAND IDROTTARE

Universitetssjukhuset i Lausanne i Schweiz har fördjupat sig i detta och det visar sig att plötslig hjärtdöd bland idrottare under 35 år mellan 1966 och 2004 var i snitt 29 per år. Från juni 2021 och en tid framåt var antalet inte under 29 per månad. Bara i december 2021 och januari 2022 rapporterades om cirka 90 fall. Detta skriver Edward Dowd om i sin bok ”Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021–2022”.

UTE KRÜGER VARNADE FÖR TURBOCANCER

Den svenska läkaren Ute Krüger har jobbat 25 år som patolog och de senaste 18 åren som expert på bröstcancer. Ute disputerade 1997 i patologi. 2004 tog hon en specialistexamen i patologi och cytologi. Mellan 2005–2023 hade hon flera anställningar som överläkare, bland annat på Lunds Universitet och Kalmars lasarett.

I en intervju i Folkets Radio berättar hon att hon hösten 2021, när hon jobbade på Kalmars lasarett, började se märkliga saker hos cancerpatienter. Det gällde bland annat patientålder, tumörstorlek och malignitetsgrad (hur snabbt en tumör växer). Åldrarna förvånade henne. Patienterna var 30–50 år och den största tumören hon såg, och någonsin sett, var 16 centimeter. De var också i många fall mycket snabbväxande. Hon upptäckte också flera ovanliga fall med flera primära cancrar samtidigt, alltså på flera ställen i kroppen och som inte berodde på metastaser. Ute hade aldrig sett detta tidigare. Hon hittade också multifokala bröstcancrar (flera tumörer i samma bröst).

Termen som Ute valt att använda är ”turbocancer”, ett begrepp som kom upp under en cancerkongress i Tyskland. Ute Krüger har fått mycket respons från både svenska och utländska cancerläkare. Men mest har hon fått kritik, efter att ha gått ut med dessa uppgifter.

CANCERPATIENTER JÄMFÖRDES MED VACCINSTATUS

Varför misstänker hon då att detta rör sig om vaccinbiverkningar? Jo, hon har jämfört cancerpatienterna mot vaccinstatus. De uppgifterna hade hon till en början med svårt att få ut. Cancern uppkom i snitt tre månader efter vaccinering.

Ute säger att hon inte sett denna typ av turbocancer hos ovaccinerade. Det är såklart svårt att bevisa Utes teorier. Eftersom hon själv lever efter devisen ”Do no harm” kände hon att hon inte längre kunde arbeta kvar, och startade en privat klinik.

Ute berättar också om siffror från Storbritannien (oktober 2023) där de studerat människor i åldrarna 15–44 år med snabbväxande tumörer som ledde till döden, under åren 2010-–2022.  Siffrorna visade att 2022 ökade tjocktarmscancer bland kvinnor med 41 procent och män 55 procent, bukspottkörtelcancer ökade bland kvinnor med 80 procent och män 60 procent, malignt melanom ökade bland kvinnor med 35 procent och män 120 procent och hjärntumörer ökade bland kvinnor med 12 procent och män 35 procent (drabbar vanligtvis bara äldre). Och detta var alltså i en grupp människor under 44 år.

ÖVERDÖDLIGHET FRÅN 2021

Överdödlighet syns i många länder från och med 2021. Alltså inte i samma grad 2020. Nedan (klicka på länkarna) finns siffror från World of data för Norge, Danmark och Finland. Sverige, som valde en annan strategi, har något annorlunda siffror, med bland annat några toppar under 2020, på grund av att vi var dåliga på att skydda våra sköraste. Men i stora drag ligger också vi högre än vi borde, efter att vaccinationen drog igång. 

VAD HÄNDER I SVERIGE?

Hur länge kan svenska myndigheter och större medier undvika att kommentera och undersöka dessa uppgifter närmare? Fler och fler ”kändisar” vågar nu prata öppet om detta. Ett par exempel är TV-profilen Lulu Carter och journalisten Elisabet Höglund som båda anser att de fått svåra biverkningar av vaccinerna. Även en artikel i Aftonbladet den 21 februari 2024 tog upp detta, med rubriken ”Ny studie: Covidvaccin kopplas till hjärt- och nervsjukdomar”?

Det ska bli mycket spännande att se hur detta kommer att utveckla sig? Det saknas ju som sagt inte inkomna biverkningsrapporter eller mycket oroande signaler om allvarliga biverkningar av covid-vaccinet. Och som Edward Dowd skriver i sin bok ”Dödsorsak okänd: epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022”, så är det så klart svårt att hitta ett tydligt orsakssamband mellan vacciner och alla biverkningar. Men som Dowd konstaterar i sin bok så finns det ett otvivelaktigt statistiskt samband. Därför borde man nog fundera på att avvakta med vaccineringen tills biverkningarna utretts mycket noga. Jag får en känsla av att beslutsfattare, producenter, experter, läkare och myndigheter är rädda för vad en sådan utredning skulle ge för resultat. Skulle det visa sig att det statistiska sambandet stämmer, så är det troligen den största medicinska skandalen någonsin.

Krönikan är skriven av Benny Ottosson och skribenten svarar för sina egna åsikter. 

Vill du läsa mer om insulinresistens och hur vi kan bekämpa kroniska sjukdomar och medicinsk korruption så kan du göra det i min senaste bok – “Konsten att hålla sig FRISK, i en värld som är SJUK”.

Fler källor: 

Frontiers

Epochtimes

Rumble