Det forskas mycket på mat och hälsa. En studie gjord vid Göteborgs där man började med att samla data när barnen var små och sedan följde i 15 och 21 år visade att barn är extra känsliga för fel sorts mat under de första levnadsåren.

Inflammatoriska sjukdomar i tarmen som ulcerös colit, Crohns sjukdom och IBD ökar och anledningen till det är att viss mat påverkar bakterierna i tarmen.

Forskarna plockade uppgifter från 80 000 barn i Sverige och Norge. Föräldrarna fick redogöra för kosten när barnen var 1 år, 1,5 år, 2,5 år och 3 år. Kvaliteten på maten bedömdes efter verktyget Healthy Eating Index.

SOCKER I DRYCK INTE BRA

Det gick att slå fast att om ettåringar fick mycket fisk hade de 54 procent lägre risk att få ulcerös colit. Att äta mycket grönsaker sågs också som en lägre risk att få inflammation i tarmen. Men när barnen var tre år kunde man enbart koppla högt fiskintag med lägre risk för IBD.

De barn som fick mycket sötade drycker hade dock 42 procents ökad risk att utveckla IBD. Samma koppling gick inte att se om barnen åt mat med mycket socker i.

STUDIEN GJORD I HÖGINKOMSTLÄNDER

Barnen i studien har föräldrar med bra ekonomi och därför menar forskarna att resultatet kan bli annorlunda i länder med lägre standard och andra matvanor.

Annie Guo som är dietist och doktorand i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet menar att; ”Även om vi inte kan utesluta andra förklaringar så överensstämmer de nya fynden med hypotesen att kost tidigt i livet, möjligen förmedlad genom förändringar i tarmmikrobiomet, kan påverka risken för att utveckla IBD.”

Under projektet gång fick 131 barn Chrohns sjukdom, 97 fick ulcerös kolit och 79 hade en oklassificerad IBD.

Källa: forskning.se

Läs studien här.