När forskare vid Ohio State University undersökte om ett dagligt intag av tomater kunde minska risken för hudcancer hos möss.

Mössen delades in i två grupper och fick äta samma mat. Skillnaden var att den ena gruppen fick ett tillskott med tomatpulver under 35 dagar. Efter det belyste man mössen med UV-ljus.

Resultatet visade att de möss som tomatpulver minskade sin risk att utveckla hudcancer med 50 procent jämfört med de som inte fick tillskottet. I just den här studien visade det sig att tomater bara skyddade de manliga mössen mot hudcancer. Man kunde inte se någon större skillnad hos de kvinnliga mössen.

Vid tidigare kliniska studier har det visat att ett regelbundet intag av tomatpuré kan minska att du bränner dig i solen men även skydda mot skador som uppstått av UV-ljus. Det gällde båda könen. Det är antioxidanten lykopen, som finns i tomater, som ger skydd åt huden.

ÄT TOMATERNA MED OLIVOLJA

En studie i England undersökte hur tomater kan påverka kroppens skydd mot UV-strålning och där kunde man också konstatera att tomaterna hade positiv effekt.

Äter du tomater tillsammans med vegetabiliska fetter som olivolja och avokado ökar det kroppens förmåga att ta upp andra vitaminer och mineraler.

De antioxidantrika tomaterna skyddar mot oxidativ stress och är därför bra för hjärta och kärl. Att äta mycket tomater förebygger åderförkalkning.

När forskare i Finland rekryterade 1031 män visade det sig att risken för stroke minskade signifikant.

En metaanalys av sju prospektiva studier som innefattade 116 127 personer bekräftade att lykopen minskar risken för stroke. En prospektiv studie är framåtblickande och används för att studera samband mellan vissa sjukdomar och olika riskfaktorer.