• Johannesört – Hypermin,  Psykisk ohälsa

    Med johannesört kan du förhindra depression

    Dagarna blir ljusare, värmen kommer och vi förväntas vara glada. Men ljuset kan vara så överväldigande att insidan inte hinner med. Att drabbas av nedstämdhet på våren är vanligare än vad man tror. Om du är en av dem som drabbas av återkommande vårdepression så kan du redan nu förebygga att hamna där. Johannesört ett mjukare val av medicin när oron börjar sprida sig. Redan efter två veckor får du effekt. Dessutom har johannesört i princip inga biverkningar jämfört med antidepressiv medicin som SSRI-preparat som kan ge allvarliga biverkningar. Läs hela nyhetsbrevet: Snabb effekt vid depression