Echinaforce

  • Echinaforce,  Förkylning och allergi

    Kunskapen om växtmedicin är liten bland läkarkåren

    I Sverige har växtbaserade läkemedel länge haft en lägre status än ”vanliga” syntetiska läkemedel, trots bra studier och lång traditionell användning. I övriga Europa är bilden ofta en helt annan. Hos den svenska läkarkåren finns fortfarande ett starkt motstånd mot växtmediciern, vilket blev extra tydligt när en överläkare nyligen blev intervjuad och påstår att det inte finns någon växtbaserad medicin som hindrar eller botar förkylning. Mats Nilsson, VD för Svensk Egenvård, är van vid den här typen av uttalande. Han säger: – Växtbaserade läkemedel används i stora delar av världen med mycket goda resultat. Även i Sverige är användandet sedan länge utbrett och tusentals människor kan vittna om läkemedlens effekter. Det är ett rejält och orättvist underkännande av…

  • Echinaforce,  Förkylning och allergi

    Vågar du byta din vanliga värktablett vid nästa förkylning?

    Just nu har influensasäsongen nått sin kulmen. Förkylningar och influensa orsakar fler frånvarodagar från jobbet än någon annan sjukdom. Influensavirus byter skepnad med jämna mellanrum och flera varianter av viruset är ofta i farten samtidigt. Det går kanske inte att klara sig undan influensan varje år, men det går att på ett naturligt sätt att undvika dem och även de långdragna småförkylningarna som gör dig trött. Hur? Jo, knepet är att hålla sig ifrån vanliga värktabletter som innehåller paracetamol och ibuprofen eftersom de påverkar vårt immunförsvar negativt och istället välja ett växtbaserat läkemedel – som röd solhatt. Men kom ihåg att den ska vara ekologiskt odlad och färsk.  Läs hela nyhetsbrevet: Mota…